fbpx

KVR-urakka

Avaimet käteen

KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentamis-urakka tarkoittaa sopimusmallia, jossa rakentajalla on myös suunnitteluvastuu projektissa. Pääurakoitsija tekee sopimukset aliurakoitsijoiden kanssa eikä rakennuttajan tarvitse huolehtia niistä. Myös suunnittelun ja rakentamisen sekä hankintojen aikatauluttamisen ja työnjohdon vastuu on rakentajalla.

Etuna on tuotannon läheinen toteutustapa, jolloin suunnitelmien kustannuksissa pystytään säästämään sekä pystytään hyödyntämään Rakentaja Uotilan kokemusta vastaavista hankkeista. Katso referenssit.